Versioiden muutokset

Lauantaina 12.9.2020

Versio pvm Korjaukset Muutokset Lisäykset
10.6.9.11 12.9.2020 Pieniä korjauksia Käyttöohjetta täydennetty Lisätty työkaluja tietojaksojen optimointiin
10.6.9.10 15.8.2020 Pieniä korjauksia Käyttöohjetta täydennetty Lisätty yksi huomautus-ilmoitus
10.6.9.9 12.8.2020 Runsaasti pieniä korjauksia – osa johtunut systeemikirjasto ja VBA-ohjelmakorjauksista (MS) Erikoisohjauksien logiikkaa parannettu. Käyttöohjetta laajennettu 138s > 337s, mukana Sukuohjelmisto 2004 -ohjeistusta. Kotisivun selaimena nyt oletusselain. Raportin muodostumista nopeutettu. Muunkielisten raporttien kieliohjausta täsmennetty. Esipolviraportin aloitusikkunan tietolaskurien toiminta näyttää nyt myös vajaaraporttien tilanteen. Rippikirjareferenssien määrä kasvanut. Uusia Erikoisohjauksia. Edellinen taulunumero -viereen ohjaus. Raporttien taulujen aloitushenkilö esille jos aloitetaan muusta taulusta kuin 1. Edellinen taulunumero - viereen -optio. Virhetallennusten huomautuksia lisätty.
10.6.9.8 17.5.2019 Esipolviraportin taulunumerointi erikoistapauksissa korjattu. Pieniä asettelukorjauksia Raportin muodostumista nopeutettu. Uusi Upota kuvat raporttitiedostoon -valinta. Uusi valikon toiminta Poikkeava Henkilökuvan sijainti -valinta
10.6.9.7 30.3.2019 Nauhavalikon logiikka korjattu Aikajanakaavion osalta. Yksipalstaisen raportin hakemiston poiston jälkeinen virheilmoitus korjattu Raportin muodostumista nopeutettu.
10.6.9.6 23.3.2019 Pieniä korjauksia. Raportti-osioiden välisäätöjä laajennettu. Lisätty ilmoitus puuttuvista valokuvista.
10.6.9.5 9.3.2019 Lapset osion otsikko korjattu (Yksikkö/monikko). Rippikirjatietojen muutamien syöttökenttien alkukirjain asetetaan isoksi. Rippikirjatietojen referenssitietojen päivitykseen aikavertailu.
10.6.9.4 5.3.2019 Lähdeviittauksen jälkeinen tekstityyli korjattu. Puoliso ja lapsen numerointia täsmennetty Teksti-tietojakson käsittelyä nopeutettu Uusi optio - Lapsen puolison vanhemmat lisätty. Raportissa esitetään myös Puolisotoisto tauluun n, jos puoliso esiintyy toistamiseen taulustossa.
10.6.9.3 21.2.2019

Kuvatiedostojen ristiriita, suhteessa tiedostojen ja sukutietokannan välillä huomautus lisätty.
10.6.9.2 17.2.2019 Muutamia raportin pieniä ulkoasukorjauksia. Raportin muodostumista täsmennetty ja nopeutettu. Lapsen puoliso-optio tarkennettu. Esipolviraportin esipolvikatomerkinnät ja toisto täsmennetty.

Esipolviraportin tauluviittauksia ja linkkejä täsmennetty. Kuvien asemoitumista raporttiin nopeutettu. Esipolviraportin aloitusikkuna Taunumeron, Sukupolvien ja Sukupolvimäärien syöttöä tarkennettu. Optio lisätty.
10.6.9.1 22.12.2018 Raportin muodostumista täsmennetty ja nopeutettu. Esipolviraportin henkilöhaarapuute korjattu. Kuvien asemoitumista raporttiin parannettu. Ruotsinkielisen raportin paikkataivutus korjattu (i Lojo).

Esipolviraportin tauluviittauksia ja linkkejä täsmennetty. Esipolvikato-termi korvattu toistoa-termillä. Kuvien asemoitumista raporttiin parannettu. Kirjoitusasunimen poistossa huomioidaan myös useamman nimen käyttö. Esipolviraportin aloitusikkuna esittää myös tallennettujen esivanhempien määrät. Liian pitkistä selitekentistä annetaan huomautus. Optioita lisätty. Raporttiin voidaan valinnaisesti käyttää myös supistettua muotoa, jossa esitetään useammasta samannimisestä tietojaksosta vain viimeinen. Esipolviraporttiin lisätty uusi optio Kaikki puolisot. Raportin muodostumisen aikana havaittavista virheistä annetaan muistutus virheraporttiin.
10.6.9.0 16.7.2018 Raportin muodostumista korjattu. Aennusta tarkennettu erityyppisille työasemille. Painikkeiden esto/sallittu tiloja tarkennettu estämään mahdolliset ristiriidat. Kuvien liittämistä eri variaatioilla parannettu.

Henkilökuva voi olla nyt myös vaakakuva. Sivukoon tai palsta-asetuksen vaihtuminen vaikuttaa nyt myös henkilökuvan max-leveyteen. Asennuksen käyttäjätunnistusta tarkennettu. Jos on valittu useampi paikkahakemisto ja raporttiin ei tule kaikkiin hakemistoihin viittauksia, niin tyhjä hakemisto harpataan yli. Avioliittotiedon Tekstikentän käyttöä täsmennetty ja lisätty erotinmerkki, jolla voidaan rajata tieto koskemaan erikseen avioliiton solmimistietoa<>Erotietoa. Lisätty Esipolvidialogiin esipolvien sekä esivanhempien määrä -kentät. Jos hakua rajataan, lasketaan myös esivanhempien määrä uudelleent. Asetettujen sivukokojen arvot esitetään mittalukuina. Avioliiton erotietojen esitykseen uusi optio. Sivuasetuksiin palstojen tasaus -optio. Keskeytetystä jälkipolviraportista mahdollisuus jatkaa - Jälkipolviraportti Jatkuu -painikkella. Käyttöohjeeseen sana - asiahakemisto.
10.6.8.2 10.1.2018 Esipolviraportin sukuhaarojen viimeisetkin mukaan.

.
10.6.8.1 7.1.2018 Esipolviraportin käynnistyskorjaus.

.
10.6.8.0 31.12.2017 Muutamia raportin pieniä ulkoasukorjauksia. Kuvasijoittelun korjauksia.

Asetuskokoelmien lukumäärää kasvatettu 32 kokoelmaan. Parannettu henkilölistojen esitystekniikkaa. Lisätty muutamiin poimintavalikoihin Näkymä-tietokenttä, jolloin lista muodostuu lukukelpoisemmaksi. Valikkoon lisätty listavalintoja. Muistutuslogiikkaa käyttötilnateita varten täydennetty ja valikkoon lisätty muistutusten poiston esto Uusina ominaisuuksina: Rippikirja- ja DNA-tietojen syöttö, tietojaksojen selitekenttien korjaaminen ja täydentäminen, taivutustietojen täydentäminen. Asetuskokoelman palautus ns. oletustilaan. Kuvakokojen skaalaus sivukoon muutoksen mukaisesti. Lisätty lähteiden käsittelyn ominaisuuksia. Lisätty Ryhmien hallinta. Uutena raporttina Serkku-raportti.
10.6.7.2 26.9.2016 Esipolviraportin estyminen korjattu. Muutama pieni ulkoasukorjaus.

10.6.7.1 8.8.2016 Palautettu Nimi-tietojakson Selite-kenttä

10.6.7.0 3.7.2016 Muutama raporttitekstin ulkoasukorjaus. Raportin muodostumista nopeutettu.

Lapset - optioita lisätty. Sivukoko Muu, jolla voidaan asettaa raportin vapaavalintainen sivukoko kirjapainon suosituksen mukaiseksi. Asetuskokoelman Kopiointi jolla voidaan kopioida asetukset toisesta Asetuskokoelmasta.
10.6.6.0 17.4.2016 Muutama raporttitekstin ulkoasukorjaus. Raportin muodostumista nopeutettu.

Valinta optioita lisätty. Valikkoon tuotu Asetuskokoelma-listavalinta. Tekstiraportin henkilöt voidaan viedä valinnaisesti Näkymään.
10.6.5.3 18.3.2016 Muutama raporttitekstin ulkoasukorjaus

10.6.5.2 8.3.2016 Asennuspaketissa ollut versioristiriita korjattu.

Asennuksessa hyväksytään vain 64-bittinen Windows (Win7 - Win10)
10.6.5.1 8.3.2016 Pikku virhe korjattu.

10.6.5.0 7.3.2016 Raporttien pikku ulkoasuvirheitä korjattu.

Virheraportointia täydennetty esipolviraportissa.

Raporttien muodostumisaikaa lyhennetty parantamalla ohjelmallista koodia.

Lähteiden esitystapaa korjattu.

Asennusohjelmaa täydennetty siten, että soveltuu myös uusimmalle Office 2016 (365) ohjelmistolle ja Windows 10 käyttöjärjestelmälle. Office voi olla 32 tai 64 bittinen (suositan 64 bittinen). Poistettu vanhentuneena Office 2007 asennusmahdollisuus. Asennus voidaan tehdä myös työasemassa oleville, useammallekin henkilölle joilla on oma tili.

Käyttöohjetta täydennetty vastaamaan uusia ominaisuuksia.

Uusi Työkalut valikko-ryhmä jossa lähteiden käsittelyyn liittyviä työkaluja. Niillä voidaan analysoida tietokantaan tallennetujen lähteiden virheitä ja korjata niitä automaattisesti tai itse vaiheittain.

Uusi Laajat lähteet -ominaisuus ja sen esitysmuodot

Uusi raporttimuoto Elinaika janat -graafinen raportti henkilöhakemistoineen. Raportissa voi olla 12 sukupolvea.

Uusi Elinaika janat -elementti teksipohjaiseen jälkipolviraporttiin. Siinä esitetään taulun henkilöt graafisilla aikajanoilla, suhteessa aika-akseliin ja muihin taulun henkilöihin.

Asennusohjelma täydentää Sukuohjelmisto 2004 -ohjelman asennuksesta poisjääjeitä asetuksia.

10.6.4.1 30.3.2015 Ruotsin ja Englanninkielisen ympäristön hakemistojen muodostamisen virhe korjattu. Keskitetyn Henkilökuvan poisjäänti joissakin tilanteissa korjattu ja 3 muuta (ei raportoituja) pikkuvikaa korjattu Ruotsin- ja enlanninkielisessä ympäristössä näytetään valikossa myös suomenkielinen käyttöohje (PDF)
10.6.4.0 26.3.2015 Asennusohjelmaa täydennetty ja asennus muunkieliselle Windows - Word -ympäristölle parannettu. 1 isompi vika esipolviraportissa ja 8 muuta toiminnallista pikkuvikaa korjattu Sivulle tulevan Lähdemerkinnän tunnus vaihdettu kirjaimeksi. Numero puolestaan liittyy uuteen hierarkkiseen lähteeseen. Käyttöohjetta täydennetty Uusi optiovalinta jolla voidaan asettaa Teksti-tietojakson edelle rivin vaihto. Uusi Lähteet-hakemisto jolla voidaan tuottaa hierarkkinen lähdehakemisto raportin loppuun
10.6.3.3 10.3.2015 Asennusohjelmaa täydennetty. Kaksi pikkuvikaa korjattu Asennuksen seuranta ominaisuus jolla voidaan nähdä asennuksen oikeellisuutta
10.6.3.2 9.3.2015 Asennusohjelma korjattu. Asennusohjeita täydennetty Asennuksen seuranta ominaisuus jolla voidaan nähdä asennuksen oikeellisuutta
10.6.3.2 5.3.2015 Asennusohjelma korjattu. - -
10.6.3.2 3.3.2015 Asennusohjelma korjattu, toimii nyt myös i7-ytimisille prosessoreille (x64) ja uusille laitteille. Raportin taulun edeltäjä adoptiotapauksessa korjattu. Muutama muu pikkukorjaus. Virheilmoituksia täsmennetty. - -
10.6.3.1 28.2.2015 Asennusohjelma korjattu, toimii nyt myös i7-ytimisille prosessoreille (x64) ja uusille laitteille. Raporttien lähdeviittausten toiminta korjattu. Muutama muu pikkukorjaus. Virheilmoituksia täsmennetty. Avattaessa aiemmin tallennettua raporttia sukuohjelmisto valikko aukeaa vain oman tunnuksen omaavissa työasemissa. Muiden tutkijoiden tiedostot avautuvat normaaliin Word-käyttöön. Edellisen taulunumeron paikalle, joka joskus saattoi adoptiotilanteiden vuoksi jäädä tyhjäksi, tulostetaan nyt adoptiotaulun numero.
10.6.3.0 21.2.2015 Asennusohjelma korjattu vielä lisää, toimii nyt myös i7-ytimisille prosessoreille (x64) ja uusille työasemille Puolison esivanhempien pitkää esitysmuotoa täydennetty Teksti-tietojaksolla. Lisätty Tilastot-valikkoryhmä
10.6.2.1 12.2.2015 2 Help-tiedostoa puuttunut
10.6.2.0 11.2.2015 8 virhettä korjattu Virheraportointia lisätty Ammatti ja Oppiarvo -selitteeseen Henkilökuvia voi olla useita,
10.6.1.0 6.2.2015 Yli 100 Useita ks erillinen sivu Useita ks erillinen sivu
10.5.0.10 9.8.2010 - - -

Etusivulle