Keskeiset muutokset suhteessa edelliseen, nyt käytössä olevaan versioon (Genealog.dot 10.6.8.0) nähden.


Käyttöjärjestelmät ja käyttöympäristö

Sukuohjelmisto 2004 -ohjelmisto ja Genealog.dotm toimii kaikissa nykyisin ylläpidettävissä Windows-työasemissa ( Windows 7 ja Windows 8.0/8.1 sekä Windows 10) 64 -bittisinä. Windows- ja Word- ohjelmat voivat olla muunkin kielisiä kuin suomi. Vieraskielisen Word-version tuottaman suomenkielisen tekstin Tavutus-asetus ei toimi luonnollisesti oikein. Itse Sukuohjelmisto 2004 on 32-bittinen, mutta jaossa oleva Sukuohjelmisto 2004 -ohjelmisto toimii 64 bittisessä työasemassa. Tästä on joillakin tahoilla annettu väärää tietoa. Aiempi genealog.dot -asiakirjamalli (Sukuohjelmisto 2004 asennuspaketissa) ei ole toiminut 64 bittisenä oikein, mutta toiminut kuitenkin osittain. Sen tekohetkellä ei ollut käytettävissä tarpeellisia ohjelmaelementtejä jotka ovat nyt mukana Genealog.dotm asiakirjamallissa.

Genealog.dotm v 10.6.5.1 versiosta alkaen asennusohjelma (ja myöhemmät) täydentää Sukuohjelmisto 2004 -ohjelman asennuksesta poisjääneitä asetuksia.

Ohjelman käyttöohjeena toimii Acrobat-tiedosto jota luetaan Adobe Acrobat Reader ® -lukijalla. Tätä käytetään Sukuohjelmisto valikon Käyttöohje-painikkeen kautta. Tämän onnistumiseksi tulee työasemaan olla asennettuna Acrobat Reader lukija.

Ohjelman kotisivun käyttö ja päivitysten saatavuuden tarkistaminen edellyttää toimivaa Internet-yhteyttä. Sen ei tarvitse olla käytön aikana koko ajan päällä. Yhteyden puuttumisesta annetaan huomautus jos sitä vaativia toimintoja käytetään. Genealog.dotm valintanauhasta voidaan ottaa käyttöön ominaisuus, jolla se ilmaisee myös uuden päivityksen saavissa olon.


Word versiot

Genealog.dotm -asiakirjamalli toimii nykyisin käytössä olevissa ja tuetuissa Windows-työasemissa, joissa on asennettu Microsoft Office ® Word -ohjelma (Word 2010, Word 2013, Word 2016 ja Word 2019 (sekä Offie365 Word ). Office tulee olla asennettuna kokonaan työasemaan. Nämä ovat mieltymyskysymyksiä mitä kukin käyttää.

Genealog.dotm Versiosta 10.7.0.0 versiosta alkaen (vuonna 2021) poistuu myös Word 2010 ja 2013 käyttömahdollisuus.

Word on osa Microsoft Office ympäristöä. Asennus voidaan tehdä 32 tai 64 bittisenä. Suositan asentamaan 64-bittisenä.

Open Office -tuotteet eivät mahdollista Genealog.dotm -asiakirjamallin käyttöä. Genealog.dotm raportointi toimii XML/VBA-ohjelmoiduilla ohjelmointikielillä joita eivät avoimen koodin tuotteet ymmärrä, eivätkä osaa tulkita Word-tiedoston Meta-osioita jotka eivät näy käyttäjälle.


Lisenssiavain

Lisenssiavain on täyden käytön edellytys. Lisenssi pohjautuu mm. sähköpostiosoitteeseen ja avainkoodiin. Lisenssiavain toimitetaan sähköpostitse. Mikäli sähköpostiosoite muuttuu ja haluaa pitää Sukuohjelmisto 2004 -henkilötiedot oikeina, tulee pyytää uusi maksuton avain.

Ilman lisenssiavainta Genealog.dotm -asiakirjamalliin voi tutustua asentamalla se, katsomalla asetuksia, lukemalla ohjeita, tekemällä jälkipolviraportista ensimmäisen taulun. Ilman lisenssiä osa valintanauhan toimista on estetty. Mikäli tuote ei tämän jälkeen kiinnosta, voi asennuksen poistaa Windows-ohjauspaneelista (tai Asetuksista Win 10).


Versionumero

Versionumerointi pohjautuu neljä elementtiseen numerosarjaan (esim. nyt 10.6.9.11). Elementit on eroteltu pisteellä. Jos sanallisesti tuon purkaa, niin se olisi, Pääversio.kehitysversio.täydennysversio.korjausversio. Ylempien elementtien muuttuessa, nollautuvat alemmat elementit. Ylin elementti (10.) ei enää muutu, koska perii sen Sukuohjelmisto 2004 -versiosta, jota ei enää kehitetä. Genealog.dotm täydentää sitä joten kokonaisuutta edelleen ylläpidetään ja kehitetään.

Jos ohjelmaan tulee muutoksia jossa versionumeron kaksi alinta elementtiä (nyt versio on 10.6.9.11) muuttuu, uutta lisenssikoodia ei tarvitse pyytää, koska muutokset ovat joko korjauksia tai pieniä maksuttomia täydennyksiä. Vain jos lisenssinumeron toinen elementti (nyt 6) muuttuu (7-version työ on jo käynnistetty – tulossa vuonna 2021), on kyse ohjelman suuremmasta maksullisesta päivityksestä, joita tulee harvoin. Kausimaksuja ei ole.


Kotisivu

Kotisivulla on Word-tekstinkäsittelyohjelman Genealog.dotm -asiakirjamallin käyttöön ottamiseksi tarvittavat asennusohjelmat ja mahdollisuus niiden tiedostolataukseen sekä pieni asennusohje.

Kotisivu: https://kl-software.fi


Viimeaikaiset versiomuutokset


Uusi raportti

Genealog.dotm versiosta 10.6.8.0 alkaen on mahdollista tuottaa Serkku -raportti. Tässä esitetään optiovalinnoin valitun henkilön serkut, pikkuserkut ja 3-4 serkut. Raportin optiovalinnalla voidaan valita joko isän tai äidinpuoleiset serkut. Lisäksi optiovalinnoin voidaan poistaa sisaret. Näin voidaan ajatella, että esitetään ketkä ovat serkuksia keskenään tai ketkä ovat valitun henkilön serkkuja.

Serkkuraportin edellytys on luonnollisesti, että serkut ja heidän vanhempansa on syötetty suku-tietokantaan. Raportin henkilöt on luonnollisesti valittavissa optiovalinnalla vietäväksi Näkymään. Näin saadaan helposti vaikka nimiluettelo tarroineen serkkutapaamista varten.

Uusia työkaluja Työkalut-ryhmä

Valintanauha on ryhmitelty uudelleen ja täydennetty siten että niillä voidaan hallinnoida ja muokata sukutietokantaan tallennuja tietoja sekä täydentää sukutietokantaa uusilla Rippikirja- ja DNA-tauluilla. Viimemainitut ovat jo lähtötilanne tulevaan uuteen versioon, jossa voidaan muodostaa myös raportteja ja hakuja esim. tuottamalla rippikirjan tietoja erilaisin raportein. Esim. ketkä ovat asustaneet Lopella, Topenon kylän, Saaren torpassa. Missä ovat asuneet Lopella sepät jne.

Työkalut valinoilla voidaan käsitellä monipuolisesti Sukuohjelmisto 2004 -ohjelmalla tallennettuja tietoja. Tämä täydentää Sukuohjelmisto 2004 -ohjelmistoa ja sen työkaluja.

Tietojakson muokkausvalinnoin voidaan muokata ja yhtenäistää tietojaksoissa olevia tietoja valitsemalla ensin tietojakso ja haluttu kenttä. Paikkojen ja osoitteiden nimiä voidaan, yhdistää johonkin toiseen nimeen, korjata kirjoitusvirheet, sekä tehdä myös paikkojen taivutusmuodot, jolloin ei tarvita erillistä taivutustiedostoa.

Täydennä - Rippikirjatiedot valinnalla muodostetaan rippikirjakohtaisesti siinä esitetystä rivistä poimitut tiedot ja liitetään ne Sukuohjelmisto 2004 -tietokantaan. Näin muodostuu, nyt kuvina oleva tietojoukko digitaaliseksi tiedoksi, josta myöhemmin tulevalla Genealog-versiolla (työ on jo meneillään), voidaan muodostaa tarkempia raportteja.

Täydennä - DNA-tiedot valinnalla voidaan syöttää kolme keskeistä Geneettisen sukututkimuksen tietoa kera kommentin ja tallentaa ne Sukuohjelmisto 2004 -tietokantaan.

Täydennä - Asetukset valinnalla voidaan, työskentelyn helpottamiseksi Zoomata valikkojen kokoa. Näin voidaan helpottaa tietokenttien näkymistä pienikokoisella ja suurella resoluutiolla olevissa työasemissa. Valinnan takana on myös muutama optiovalinta Rippikirjatietojen täydentämiseen ja tarkistamiseen.

Yleiset - Henkilön lähteet -valinnalla voidaan nähdä henkilön kaikki lähteet. Lähteiden henkilöt -valinnalla voidaan nähdä kenelle tutkittava lähde on tallennettu. Lähteiden hallinta -valinnalla voidan analysoida lähteitä ja niiden virheitä, korjata virheitä sekä muuttaa lähteitä. Lisäksi nähdään talletetut, mutta tyhjät lähteet ym.

Lähteiden analyysin seurauksena voidaan nähdä tietokantaan kertyneet pienet lähdevirheet ja samalla korjata ne automaattisesti. Virheitä mitä ei voi korjata automaattisesti, voidaan korjata halllintatyökaluilla vaiheittain. Tavoitteena on tuottaa lähteistä yhdenmukainen ja virheetön lähdetieto Sukuohjelmisto 2004 -sukukantaan. Näin myös raporttien laatu paranee.

Yleiset - Poista hierarkkiset lähteet poistaa nimensä mukaisesti kaikki hierarkkiset lähteet. Mikäli vastataan myöntävästi, Genelog tarkentaa tutkijan tahtoa, jolloin kysyy vielä, poistetaanko kokonaan, vai muutetaanko lähteet yksittäisiksi lähteiksi.

Yleiset - ryhmien hallinta mahdollistaa tutkijan muodostamien ryhmien uudelleenjärjestelyjä ja poistamista ryhmäkohtaisesti. Uusia työkaluja ovat Henkilökuvien sijainnin tarkistaminen ja optimointi. Samoin Kuollut tietojakson sijainnin tarkistaminen ja optimointi.

Yleiset - Poista ryhmät valinta poistaa kaikki ryhmät.

Selite - valinnat antavat tietojaksokohtaisesti muokata jaksoon kuuluvaa nimeä tai siirtää ja yhdistää toiseen nimeen. Näin voidaan yhtenäistää eri aikakausilla tehtyjä nimiä tms.

Elinaika janat -valinnalla laaditaan Sukuohjelmisto 2004 -sukukantaan tiedot niistä henkilöistä joille halutaan muodostaa tekstiraportissa Elinaika jana -kaavio.


Käyttöohje laajentunut

Ohjeen sivumäärä kasvanyt 148 sivusta 348 sivuun (10.6.9.11). Ohjeessa mukana runsaasti Sukuohjelmisto 2004 -ohjelman ohje-osuuksia. Tämä on tullut tarpeelliseksi, koska uusia käyttäjia on tullut runsaasti ja painettua opasta ei uudelleenpainateta ja sitä ei ole enää saatavissa. Hakusanastoa täydennetty.


Uusi asetus Erikoistetojaksossa

Kun tutkija on tallentanut tietoa erikoistietojaksoon, voidaan nyt erotella Tyyppikenttään kirjoitetut tiedot ja poimia raporttiin Tyyppikohtaisesti halutut Erikoistietojaksot. Tämä asetus toimii siten, että jos käyttäjä haluaa ottaa raporttiinsa Erikoistietojakson, esille tulee asetusvälilehti, jossa on optiovalintoina kaikki Tyyppi-kentän nimet. Näistä sitten tutkija valitsee ne Erikoistietojaksot, jotka haluaa raportissa esittää. Tämä käyttömuoto mahdollistaa minkä tahansa tiedon tallennuksen ja sen poiminnan raporttiin, tilanteessa jossa vakiotietojakson nimi riitä.Raportin uusia asetuksia tai ominaisuuksia

On tehty lukuisa joukko pieniä tekstiasukorjauksia. On poistettu turhia tekstinosia - kirjainvälejä, merkkejä. On lisätty puuttuvia kirjainvälejä ym. Lopputuotteena on ajateltu valmista painoon vietävää aineistoa.Etusivulle